LAPIN LIIKETALOUDEN KLUSTERI

Klusterin tavoitteet: Muodostaa näkemys liiketalouden osaamisen nykytilasta ja koulutuksen kehitysnäkymistä tulevaisuuden Lapissa. Ennakoida yritysten ja muiden työnantajien työvoima-, koulutus- ja osaamisen kehittämisen tarpeita, sekä yritysten menestymisen edellytyksiä Lapissa. Reagoida eri toimialojen välittömiin palvelutarpeisiin ja esittää ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon, paikallishallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedonvaihtoa. Tuoda elinkeinoelämän osaaminen maakunnan ja kuntien kehittämiseen. (Kuva: Pixabay)

Toimialaklustereiden toimintamalli

Klusterin tehtävät:

Tuottaa asiantuntijanäkemys suunnittelun ja toimenpiteiden pohjaksi (mm. koulutussuunnittelu, maakuntasuunnittelu, ennakoiva rakennemuutos, KESU-prosessi). 

Nostaa esille toimialoihin liittyviä painotuksia, kipupisteitä ja tarvittavia toimenpiteitä. 

Suunnitella, käynnistää ja organisoida konkreettisia toimenpiteitä yritysten ja muiden työnantajien palvelutarpeisiin sekä seurata toteutumista.

Toteuttaa puheenjohtajakokouksissa vuosittain sovittavaa suunnitelmaa sisältöpainotuksista ja toiminnan kehittämisestä.

Lapin koulut syvempään yhteistyöhön

Kirjoitus oli Lapin Kansan Näkökulma -palstalla 1.12. Sen sisältö on klusterikokouksen (25.10.) keskustelusta aiheesta työelämän ja johtamisen muutoksesta...

Muistio 19.2.2019

Klusterikokouksen muistio 25.10.2018

Muistio 8.5.2018, liiketalouden klusterin ensimmäisestä kokouksesta