Työtehtäviä

- Pohjoisten alueiden tulevaisuus -seminaarin puheenjohtajuus Eduskunnassa

- Lapin liiton työpajan puheenjohtajuus

- Rajat ylittävä koulutusyhteistyö ja harjoittelijavaihto Tornionlaaksossa ja laajemminkin Norrbottenissa, selvitys ja raportti

Gränsöverskridande utbildningssamarbete och praktikantutbyte i Tornedalen och i förlängningen även i övriga Norrbotten

- Yrittäjän ammattitytkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointeja

- Tilintarkastustyötä

- Vero konsultaatiota

- Selvitys ja raportti Lapin kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden hankintatoimen tilasta ja kehitysnäkymistä

- Yritysten haastattelut ja yhteenvetoraportti, merkittävien yritysten "nostoja" erään kaupungin elinvoimaohjelman työstämiseen. 

- Case omistajanvaihdos kommandiittiyhtiö, yhtiöosuuskauppa

- Case omistajanvaihdos/yrityskauppa osakeyhtiö/liikekiinteistö, osakekauppa

- Case omistajanvaihdos/yrityskauppa kommandiittiyhtiö, liiketoimintakauppa

- Case yrityskauppa osakeyhtiö

- Kirja, Muutoksen pyörre, 221 sivua