Miten muuttuvat arvot vaikuttavat julkisiin hankintoihin

Globalisaation vahvistuessa on jo usean vuoden ajan kuluttajien asenneilmapiirissä vahvistuneet arvostukset kotimaisuutta, paikallisuutta ja ekologisuutta kohtaan. Ihmiset tarvitsevat syyn, joka saa meidät liikkeelle ja suuntaamaan käyttäytymisen tiettyyn toimintaan. Hankimme hyödykkeitä ja ostomotiivi selittää miksi näin teemme. Kuluttajan tehdessä ostopäätöksiä, motiivit vaikuttavat valintoihin ja ostomotiiviin taas vaikuttavat tulot, tarpeet ja persoonallisuus. Tiedetään, että merkittävä osa hankinnoista tehdään tunteella, arvokriteereillä – syntyneiden mielikuvien mukaan.

Miten edellä mainitut asiat ja ajatukset toimivat sitten julkisten hankintojen kohdalla?  Niitä sääntelevät kunnan/julkisen hankkijan tehtävä ja hankintalaki.  Paikallista ei saa sokeasti suosia. Hyvien julkisten hankintojen perusperiaatteita ovat avoimuus, syrjimättömyys, suhteellisuus ja tasapuolisuus. Uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden toteuttaa hankintoja myös arvopohjaisesti. Edellä mainitut arvot paikallisuus, kotimaisuus ja ekologisuus ovat hyviä motiiveja ohjaamaan myös julkisia hankintoja paikallistaloutta vahvistavasti.

Nyt, kun julkiset hankinnat ovat uuden hankintalain ja sote-/maakuntauudistuksen johdosta murroksessa, tulisi kuntien ja maakunnan edelleen kehittää hankintojen laatua. Kuntien ja maakunnan palveluiden järjestämis- ja tuotantotapoja koskevat päätökset ovat todella merkittäviä yhteiskunnallisesti ja aluetaloudellisesti. Markkinoiden kehittyminen etenkin palvelualalla nostaa asiakaspalveluiden ostamisen kunnissa oman toiminnan vaihtoehdoksi. Kilpailuttaminen ja ostopalvelut lisäävät markkinoiden toimivuutta ja osaamista siirtyy eri sektoreiden välillä.

Esimerkiksi poliittinen päätös lähiruuan lisäämisestä julkisissa hankinnoissa on ympäristövaikutusten, ekologisuuden ja jopa terveyden näkökulmista hyvinkin perusteltua. Tämä tulisi Lapissa huomioida mahdollisuutena kehittää tältäkin osin julkisia hankintoja. Julkisen ruokahuollon kehittäminen suomalaisen puhtaan ruuan käyttämiseen ja hankintojen läheisyysperiaatteen toteuttaminen on hyvä aihe innovatiivisten hankintojen osuuden nostamiseen.  Sodankylän lähiruokahanke on tässä edelläkävijä.  Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi innovatiivisten julkisten hankintojen nostamisen viiteen prosenttiin vuoteen 2019 mennessä.

Globalisaatio on monelta kantilta katsottuna erinomaisen hyvä asia.  Se on hyödyttänyt Suomea.  Asenneilmasto ja arvot näyttävät vahvistuvan yksityisessä kulutuksessa kuin julkisissa hankinnoissa siihen suuntaan, että niitä ohjaavat yhä enemmän edellä esiin tuodut arvot.  Vahvistamalla paikallisia verkostoja, yhteistyö- ja alihankintasuhteita, voidaan vaikuttaa kaikkien menestymiseen ja asiakkaiden palvelutasoon.

On toisaalta Suomen teollisuus- ja palvelutuotannon etu, että edellä mainitut arvot ja läheisyysperiaate eivät tarkoita kuitenkaan sitä, että toimitaan vain paikallisesti ja hinnalla millä hyvänsä. Paikallisen tuotannon laatu- ja hintasuhde on oltava kilpailukykyinen, eli tehokkuusvaatimus tässäkin on tärkeää, mutta myös ympäristövaikutukset ja ekologisuus.  Lappilaisen tuotannon tulee olla kilpailukykyinen myös alueen ulkopuolella. Tämä tapahtuu vain siten, että annetaan aito mahdollisuus myös muualta tulevalle kilpailulle.

Martti Kankaanranta                                          Taina Torvela                                                Yrityspalvelu Kankaanranta, Tornio                   Ajatus Oy, Rovaniemi

ps. Tornion Yrittäjät ja Lapin Yrittäjät järjestää Keskustelun paikka –tilaisuuden Torniossa 27.3. klo. 15.00 – 17.00, teemana on julkiset hankinnat. ks. http://bit.ly/2DFtFWX

_______________________________

 

Tilaamalla viisaasti saat enemmän https://www.youtube.com/watch?v=gwRVU1V9YJY 

Neljä faktaa monituottajamallista https://www.youtube.com/watch?v=IWBKSkQZgjc&feature=youtu.be

 

Yhteistyö julkisten hankkijoiden kanssa hankintojen laadun jatkuvaksi parantamiseksi